Zarząd i wolontariusze

W skład członków Stowarzyszenia Centrum Pomocy „PANACEUM” wchodzą:
 
Prezes Zarządu Remigiusz Staniszewski
   
   
   
V-ce Zarządu Leszek Ośmiałowski
 

 

Członek Zarządu Albert Traczyk

 

  Z-ca Kierownika Schroniska dla osób bezdomnych  w Piotrkowie Trybunalskim Piotr Al-Kindilchi
   
   
Z-ca Kierownika Schroniska dla osób bezdomnych w Radomsku Jolanta Sambor