Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 
Wszelkie informacje dotyczące POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016 dostępne na stronie http://www.bankzywnoscilodz.pl/popz-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2016
W celu zapoznania się z programem prosimy o przejście na powyższą stronę.